Základný modul programu funkčného vzdelávania

Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky na prihlásenie sa do výberového konania za riaditeľa alebo riaditeľku školy, školského zariadenia.

Číslo akreditácie: 
1/2020 - FV
Druh: 
Dokumenty
Otázky k záverečnej skúške: 
Rozhodnutie o schválení: