Výtvarné umenie v materskej škole

Výtvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s okolitým svetom. Dáva nám možnosť tvoriť, realizovať sa, vyjadriť svoje predstavy a sny. Zároveň robí náš svet krajším a bohatším. Výtvarná tvorba je spojená s poznávaním a chápaním výtvarného umenia. V umeleckých dielach nájdeme pre výtvarnú činnosť inšpiráciu a naopak, prostredníctvom vlastnej praktickej činnosti získavame k výtvarnému umeniu bližší vzťah, ktorý nám otvára cestu k jeho pochopeniu. Náš vzťah k umeniu sa vytvára už od detstva priamym stykom s umeleckou tvorbou. Vnímanie umeleckého diela je zložitý proces, v ktorom sa uplatňujú naše predchádzajúce skúsenosti s umeleckou tvorbou, naše vedomosti, predstavy, fantázia i naša vôľa. Aký zážitok si z výstavnej siene odnesieme, záleží tiež na našej pripravenosti umelecké dielo vnímať. Pravidelným kontaktom s umeleckými originálmi umeleckých diel sa naše citlivé vnímanie i chápanie umeleckého diela prehlbuje. V našej publikácií sa zameriame na sprostredkovanie výtvarného umenia v edukácii materských škôl. Sprostredkovať výtvarné umenie deťom v materských školách môže profesionálne len učiteľka, ktorá má nielen pozitívny vzťah k umeniu, ale má aj dostatok teoretických vedomostí o tejto problematike. Ponúkame teoretické východiská sprostredkovania umenia deťom v podmienkach materských škôl, problematiku výtvarnej interpretácie a zároveň venujeme priestor praktických ukážkam edukačných aktivít, ktoré boli vyskúšané v edukačnej praxi, a tak môžu byť inšpiráciou pre učiteľky materských škôl. Naším cieľom bolo priblížiť učiteľkám, ako sprostredkovať umenie deťom v materských školách. Táto téma ešte stále nie je vyčerpaná, a preto veríme, že každý, kto pracuje s deťmi v predprimárnom alebo primárnom vzdelávaní či mimoškolskej výchove, si nájde časť, ktorá ho bude inšpirovať k ďalšej aktivite.

Autori: 
Gabriela Droppová, Daniela Valachová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2011
Rozsah: 
110s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Mgr. Tünde Leginusová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: