PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.

autor/garant

UID: 
PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.
Priezvisko: 
Droppová
Autori: 

Gabriela Droppová

V publikácii Cesta lesom za dobrodružstvom predkladáme komplexný prehľad dobrodružstiev, ktoré môžu zažiť deti pri vychádzke do lesa. Každý pozná tú pálčivú túžbu prežiť niečo neobyčajné, rozbiť jednotvárnosť všedných dní. Kde však také dobrodružstvo hľadať, aby netrvalo krátko a nestálo veľa? Väčšina ľudí sa uspokojí so vzrušujúcimi príbehmi v televízii alebo v kine. Tí mladší o dobrodružstvách čítajú alebo snívajú. A predsa je dobrodružstvo tak blízko, na dosah, stačí zájsť na lúku, vyjsť si do polí, vojsť do lesa.

Autori: 

Gabriela Droppová, Daniela Valachová

Výtvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s okolitým svetom. Dáva nám možnosť tvoriť, realizovať sa, vyjadriť svoje predstavy a sny. Zároveň robí náš svet krajším a bohatším. Výtvarná tvorba je spojená s poznávaním a chápaním výtvarného umenia. V umeleckých dielach nájdeme pre výtvarnú činnosť inšpiráciu a naopak, prostredníctvom vlastnej praktickej činnosti získavame k výtvarnému umeniu bližší vzťah, ktorý nám otvára cestu k jeho pochopeniu. Náš vzťah k umeniu sa vytvára už od detstva priamym stykom s umeleckou tvorbou.

Autori: 

Gabriela Droppová, Daniela Valachová

Výtvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s okolitým svetom. Dáva nám možnosť tvoriť, realizovať sa, vyjadriť svoje predstavy a sny. Zároveň robí náš svet krajším a bohatším. Výtvarná tvorba je spojená s poznávaním a chápaním výtvarného umenia. V umeleckých dielach nájdeme pre výtvarnú činnosť inšpiráciu a naopak, prostredníctvom vlastnej praktickej činnosti získavame k výtvarnému umeniu bližší vzťah, ktorý nám otvára cestu k jeho pochopeniu. Náš vzťah k umeniu sa vytvára už od detstva priamym stykom s umeleckou tvorbou.

Vzdelávací program je svojím obsahom zameraný na rozvoj výtvarných kompetencií učiteľa predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktoré vychádzajú z profesijných štandardov učiteľa.

Program umožní účastníkovi vzdelávania získať súbor informácií o technických podmienkach a softvérových možnostiach práce s interaktívnou tabuľou
ActivInspire. Ukáže mu cestu poznania možností využitia inovatívnych metodických postupov a aplikácie nadobudnutých vedomostí a zručnostií vo výchovno – vzdelávacej činnosti prostredníctvom interaktívnej tabule.