Generálne riaditeľstvo

Adresa pracoviska
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
generálna riaditeľka