Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov, 2. časť

Druhá časť učebného textu k vzdelávaciemu programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je zameraná na didaktické základy. Priamo nadväzuje na prvú časť obsahujúcu základné teoretické východiská potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie vymedzených tém obsahového zamerania vzdelávacieho programu.

Autori: 
L. Rovňanová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0378-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
52s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: