Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu prístupnou formou predstavuje prezentácie nielen v elektronickej podobe, ale aj v širšom kontexte ako nástroj odovzdávania informácií a poznatkov pre potreby vzdelávania. Autori okrem postupov tvorby prezentácie zdôrazňujú dôležitosť prípravy, znalosť publika  a upozorňujú aj na nutnosť rešpektovať pri tvorbe prezentácií autorský zákon.

Autori: 
M. Jakubeková,E. Finkei
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0271-6
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
54s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: