Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť komplexný sumár relevantných údajov a faktov podľa obsahu vzdelávacieho programu, ktoré sú zamerané na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesionálnych kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy. Prináša aj teoretické poznatky týkajúce sa tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede, podáva prehľad súčasných širších a hlbších prístupov k nej a ukotvuje ich v širších pedagogických súvislostiach.

Autori: 
D. Koštrnová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0382-9
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
66s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: