Špecifiká práce učiteľa v cirkevnej škole

Učebný zdroj podáva stručný exkurz dejinami cirkevného školstva vo svete a u nás. Upriamuje pozornosť aj na právne aspekty fungovania cirkevných škôl. V najobsiahlejšej časti predstavuje učiteľom najdôležitejšie dokumenty o pôsobení katolíckych škôl, v ktorých sa nachádzajú informácie o filozofii katolíckych škôl, úlohách a poslaní, požiadavkách na pedagógov i vízie do budúcnosti. Posledná časť je venovaná krátkemu prierezu výchovných systémov rehoľných spoločenstiev uplatňovaných aj v cirkevnom školstve na Slovensku.

Autori: 
P. Orendáč
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1301-9
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: