Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní

Študijný materiál je určený poslucháčom akreditovaného vzdelávacieho programu Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní. Cieľovú skupinu tvorí učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent v primárnom vzdelávaní.
Hlavným cieľom učebného zdroja je umožniť účastníkovi získať potrebné zručnosti v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizácie a hodnotenia rozvoja úrovne koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní. Účastník aplikuje získané poznatky a zručnosti pri diagnostikovaní a zhodnotení úrovne koordinačných schopností žiaka v praxi. Nadobúda skúsenosti so spracovaním a vyhodnotením získaných údajov.

Autori: 
J. Henešová
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-608-5
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon henesova_rozvoj_742014.pdf1,95 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: