Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií úspešnosti v predmetoch na ZŠ a SŠ

Učebný zdroj k akreditovanému programu Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách vychádza z najnovších poznatkov pedagogiky a didaktiky a jeho cieľom je aktualizovať a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia divergentných úloh a najmä spôsob ich hodnotenia. Obsahuje množstvo praktických námetov na hodnotenie divergentných úloh, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej práci priamo v uvedenej podobe, alebo využiť ich ako inšpiráciu k vytváraniu vlastných materiálov na hodnotenie výstupov divergentných úloh.

Autori: 
D. Bačová, M. Rychnavská, M.. Onušková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1359-0
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
64s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: