Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 2

V učebnom zdroji k akreditovanému programu Regionálna výchova, sme sa zamerali na formy a metódy vyučovania, obsahovo a vecne s dôrazom na región, na jeho významné osobnosti, ľudové zvyky a tradície, kultúrno-historické pamiatky, ale aj na školu, ktorá predstavuje nezastupiteľné miesto pri oživovaní a zachovávaní tradícií.
Našim cieľom bolo poskytnúť kompetentným pedagogickým zamestnancom dostatočný návod a podklady, ktoré prinášajú pomerne široké spektrum informácií, údajov a príkladov na využitie vo ich činnosti a príprave na realizovanie výučby so zameraním na región s jeho všetkým podstatnými súčasťami.

Autori: 
Mgr. Andrea Makišová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-505-7
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: