Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní dostatok relevantných informácií a údajov, ktoré im uľahčia realizáciu výučby v prierezovej téme regionálna výchova. Cieľom predmetu regionálna výchova je pestovať a rozvíjať vzťah a úctu k človeku, obci, mestu, vlasti a výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, čo je súčasť výchovného procesu.
V učebnom zdroji sme sa zamerali na všetky potrebné priame, ale aj podporné aspekty a podkladové informácie na úspešnú prípravu kompetentných pedagógov a ich následnú realizáciu regionálnej výchovy na školách.
Hlavné a obsahovo väčšinové zameranie regionálnej výchovy je orientované na región, prírodné dedičstvo (najmä zo Zoznamu  UNESCO) a tradičnú duchovnú a hmotnú kultúru.

Autori: 
Mgr. Andrea Makišová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-479-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: