Prevencia kriminality

Cieľom učebného zdroja Prevencia kriminality je poukázať na kriminalitu mládeže a na preventívne pôsobenie štátu, vzdelávacích a kultúrnych zariadení, ako aj rodiny. Venuje sa aj problematike agresívneho spávania a šikanovania a opisuje problematiku obchodovania s ľuďmi a význam prevencie v tejto oblasti na stredných a základných školách.

Autori: 
D. Belušková,T. Baginová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-998-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: