Praktická ekonomika

Publikácia sa venuje základom ekonomickej teórie, pričom sa sústreďuje na základy ekonómie a ekonomiky v prepojení na reálnu prax. Následne ponúka jednoduché príklady aktivít zameraných na overenie poznatkov v reálnych situáciách, aby žiaci rozvíjali svoje ekonomické myslenie, uplatnenie zručností a učili sa vnímať svet okolo seba na základe poznania ekonomických zákonitostí.

Autori: 
Z. Kovalčíková, M. Jakubeková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-510-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
100s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Funkčná gramotnosť