Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca

Predložený učebný text je určený ako doplňujúci materiál k zrealizovaným seminárom, ktoré boli uskutočňované Metodicko-pedagogickým centrom v období november – december 2019. Tento text vznikol ako výstup vzdelávania, ktoré bolo zamerané na tvorbu portfólia ako prostriedku sebahodnotenia a rozvoja učiteľa, preto je jeho obsah prioritne orientovaný na tvorbu portfólia, ktoré má slúžiť ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Autori: 
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1448-1
Rok vydania: 
2019
Rozsah: 
23s.
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Tvorba portfólia