Nové metódy odbornej činnosti v systéme vých. poradenstva a prevencie

Učebný zdroj Nové metódy odbornej činnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie je určený odborným zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. V rámci jeho tvorby autorky vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Učebný zdroj prináša niektoré poznatky potrebné na osvojenie tých kompetencií, ktoré profesijný štandard očakáva od odborného zamestnanca s druhou atestáciou. Je predovšetkým úlohou lektora v programe kontinuálneho vzdelávania, aby ponúkol praktické aplikácie teoretických východísk v príslušnej oblasti praxe účastníkov vzdelávania. Autorky predkladajú ucelený materiál, ktorý by mal byť zrozumiteľný všetkým odborným zamestnancom pracujúcim v kategórii odborný zamestnanec v rôznych inštitúciách. Podávajú teoretické východiská potrebné pri písaní atestačnej práce a prípravy uchádzačov na vykonanie 2. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z., ods. 1, § 49.

Autori: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.; PhDr. Marta Hargašová, CSc.; PhDr. Alena Kopányiová, PhD.; PhDr. Eva Smiková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-495-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
58s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: