Hodnotenie žiakov na prvom stupni základnej školy s dôrazom na bodové hodnotenie

Problematiku skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov zaraďujeme k aktuálnym pedagogickým problémom súčasnosti. Neustále prebiehajú diskusie o funkčnosti hodnotenia žiakov v škole. Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Hodnotenie žiakov na prvom stupni základnej školy s dôrazom na bodové hodnotenie je prehĺbiť poznatky o hodnotení žiakov, hodnotiacej činnosti učiteľa a o rôznych spôsoboch hodnotenia, porovnať klasifikáciu známkami a slovné hodnotenie s bodovým hodnotením, poukázať na pozitíva tejto formy hodnotenia.

Autori: 
M. Grolmusová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-897-3
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
52s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: