Žilina

Adresa pracoviska
DP MPC Žilina
Oravská cesta 11
01001 Žilina
+421 917 912 666
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Žiline

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 666

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 516 196

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 505 154

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 918 673 408

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 505 138

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 341 967