Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi

Učebný zdroj Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi od Mgr. Jozefa Bernáta je určený predovšetkým učiteľom primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú na tomto type škôl a učiteľom kontinuálneho vzdelávania.
Obsah publikácie sa zameriava predovšetkým na problematiku neplnoorganizovaných základných škôl so spojenými ročníkmi, na plánovanie organizácie školy s vhodným spájaním ročníkov do tried, na zostavenie vhodného rozvrhu hodín rešpektujúceho psychologické, pedagogické a hygienické požiadavky, na zdokonalenie zručností v príprave a efektívnej realizácii vyučovacej hodiny, na osvojenie vyučovacích metód v priamej práci učiteľa so žiakmi a samostatnej práci žiakov a na aplikovanie vhodných koncepcií organizácie vyučovania.

Autori: 
J. Bernát
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-664-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon bernat_vyucovanie_652014.pdf1,73 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: