Rómsky jazyk a reálie v edukácii

Učebný zdroj Rómsky jazyk a reálie v edukácii bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rómsky jazyk v edukácii s cieľom podporiť jeho efektívnu realizáciu a kvalitné pedagogické výstupy jeho absolventov.
Prvá časť ponúka čitateľovi cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov základnú poznatkovú bázu odborných informácií o vybraných oblastiach histórie a romológie, a to prehľad historických súvislostí o pôvode Rómov, informácie o dlhoročných tendenciách asimilácie a integrácie tejto komunity do majoritnej spoločnosti, stratégiách vládnej politiky v jednotlivých spoločenských obdobiach týkajúcich sa riešenia narastajúcich problémov v rôznych oblastiach spolunažívania obyvateľstva i aktuálnych otázkach života rómskej minority na Slovensku. Do druhej kapitoly autori sústredili poznatky o rómskych remeslách ako súčasti rómskej kultúry a tradícií.

Autori: 
E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-762-4
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
44s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: