Pohybový systém a regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre primárne vzdelávanie.
Na vzdelávacích aktivitách má účastník vzdelávacieho programu možnosť obnovovať, rozširovať a udržiavať svoje vedomosti a zručnosti o danej problematike. Môže sa naučiť diagnostikovať svalovú nerovnováhu jedinca, zdokonaliť sa v technikách a postupoch pri prevencii a odstraňovaní svalovej nerovnováhy. Získané poznatky a zručnosti bude vedieť aplikovať v praktickej realizácii regeneračných cvičení so žiakmi, taktiež bude schopný vytvoriť vlastné zostavy cvičení na vykonávanie preventívnych i nápravných cvičení, modifikovať ich podľa potreby, ale aj navrhnúť vlastné pohybové programy pre žiakov.

Autori: 
J. Henešová,P. Jablonský
Autor link: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-609-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
70s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: