Kompendium na prípravu PZ na vykonanie druhej atestácie

Učebný zdroj je určený pedagogickým zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Špecifickým cieľom druhého tematického celku je „riešiť modelové edukačné situácie (tvorbu vzdelávacích cieľov, obsahov, štandardov, stratégií, foriem a prostriedkov) a samostatne vypracovať podľa inštrukcií návrh niektorého z kurikulárnych dokumentov“. Učebný zdroj prináša len vybrané poznatky potrebné na osvojenie tých kompetencií, ktoré profesijný štandard očakáva od učiteľa s druhou atestáciou. Je predovšetkým úlohou lektora, aby v programe kontinuálneho vzdelávania ponúkol praktické aplikácie teoretických východísk v príslušnej oblasti pedagogickej praxe účastníkov vzdelávania.

Autori: 
I. Pavlov, A. Dragulová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-473-9
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: