Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní

Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní je učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Jeho hlavným cieľom je aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov porozumieť rôznym typom textov, vyberať, hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich v učení. Obsah jednotlivých kapitol tvoria teoretické poznatky z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. Súčasťou každej kapitoly je aj zhrnutie a odkaz na úlohy, ktoré budú účastníci vzdelávania pod vedením lektora riešiť na jednotlivých seminároch.

Autori: 
Kašiarová, N.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-383-1
Rok vydania: 
2011
Rozsah: 
40s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: