Využitie prírodovedného experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia.

Vzdelávanie je založené na praktickej realizácii prírodovedných experimentov. Vychádza z koncepcie ŠVP, kde hlavným cieľom vzdelávania v oblasti prírodných vied je: hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností.
Účastníci vzdelávania získajú príležitosť pilotovať a vyhodnotiť pripravené vyučovanie založené na aktívnom získavaní a využívaní pôsobilostí žiakov .

Číslo akreditácie: 
1480/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: