Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

Vzdelávanie je zamerané na praktické riešenia spojitosti edukačných tém prírodovedných predmetov s reálnym životom.

Číslo akreditácie: 
1476/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: