Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole

Problematika rozvoja myslenia a kreativity je konštruovaná v podobe návodu pre
učiteľov, ako zlepšovať úroveň svojich odborných pedagogických kompetencií v tejto oblasti. Vzdelávací program ponúka repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na
podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom
vyučovací proces inovovať a aktivizovať žiakov, metamorfovať na zmysluplné, participatívne vyučovanie a facilitatívne vedenie triedy.

Číslo akreditácie: 
1371/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole
Rozhodnutie o schválení: