Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách

Program je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti využívania nástrojov prezentačného softvéru z hľadiska ich efektívneho využitia vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu.

Číslo akreditácie: 
1290/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ
Rozhodnutie o schválení: