Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Cieľom vzdelávania je vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva a získať kompetencie potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.

Číslo akreditácie: 
761/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v ZŠ