Nácvik komunikačných zručností na hodinách SJ na 1. st. ZŠ v školách s VJM

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu má za cieľ rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským v oblasti rozvoja komunikačných zručností žiakov pomocou didaktických hier a použitím učebných pomôcok.
Učebný zdroj sa zaoberá aktivizujúcou metódou a jej praktickým využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne aj inšpiráciou učiteľov vytvárať didaktické hry s využitím  učebných pomôcok „živé obrázky“

Autori: 
R. Skabela
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1115-2
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
102s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: