Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Ako využiť princípy geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích jazykov. V prvej kapitole rozoberá obsah pojmu geštaltpedagogika, jej filozofické a psychologické základy a základné princípy, jej miesto vo výučbe cudzích jazykov. V druhej kapitole prináša charakteristiku najvhodnejších metód, pracovných postupov a techník na výučbu cudzích jazykov a rozvoj jazykovej komunikatívnej kompetencie.

Autori: 
E. Harkabusová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0381-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
26s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: