Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania relevantné a užitočné informácie, ktoré im umožnia získané vedomosti transformovať na tvorivé aktivity vo výchove mimo vyučovania.
Obsah učebného zdroja je zameraný na folklór, kultúrne dedičstvo, ľudové remeslá, zvyky, zvykoslovie a výročné obyčaje Slovenska, ako aj na ukážky voľnočasových aktivít s využitím ľudových zvykov, tradícií a remesiel na Slovensku.

Autori: 
J. Verešová,B. Juráková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-673-3
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
74s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: