Koordinátor drogovej prevencie

Učebný zdroj Koordinátor drogovej prevencie je určený účastníkom špecializačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe. Jedným z dôvodov na jeho vytvorenie bolo prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý zaviedol kariérovú pozíciu na výkon špecializovaných činností, ktoré si vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
Učebný zdroj má dve časti, ktoré sa venujú základným teoretickým oblastiam z problematiky prevencie drogových závislostí v školskom prostredí. Hlavnými témami prvej časti sú kľúčové faktory a hlavné príčiny vzniku drogovej závislosti školskej mládeže, v druhej časti je to téma zaoberajúca sa úlohami, kompetenciami a postavením koordinátora prevencie v školách a školských zariadeniach.

Autori: 
M. Pjatková,M. Remetová,R. Novootná,T. Baginová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0261-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
68s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Koordinátor drogovej prevencie1,87 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: