Kapitoly zo slohu

Vyučovacie hodiny slohu patria medzi najnáročnejšie hodiny v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných a stredných školách a vyžadujú si náročnú prípravu zo strany učiteľa. Práca s kvalitnými ukážkami, ktoré dokážu žiakov zaujať, sa javí ako veľmi efektívna, ale je časovo náročná. Učebný zdroj Kapitoly zo slohu prináša okrem teoretických faktov hlavne námety a ukážky z cvičení na jazykové štýly a slohové postupy.

Autori: 
D. Belušková,M. Mišík
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-591-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
44s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: