Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Interaktívna tabuľa v edukačnom procese je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov (predvádzacích zošitov) a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.

Autori: 
PaedDr. Iveta Labjaková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1444-3
Rok vydania: 
2019
Rozsah: 
100s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
PaedDr. Štefan Dragúň
Verejná publikácia: