Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zdokonaľovať, rozvíjať a získavať nové profesijné kompetencie potrebné na riadenie a hodnotenie vyučovacieho procesu inovatívnymi formami a metódami.

Autori: 
J. Tomášková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0379-9
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
50s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: