Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Tvorí ho študijný a pracovný materiál zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní. Obsah jednotlivých kapitol je orientovaný na problematiku prípravy a realizácie kooperatívneho vyučovania.

Autori: 
J. Bernát
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1174-9
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: