IKT v hudobnom vzdelávaní

1/ Informačno-komunikačné technológie v hudobnom vzdelávaní 5
2/ MIDI sequencer a jeho možnosti využitia v hudbe 7
3/ MIDI sequencer ako objekt a prostriedok vzdelávacieho procesu 10
4/ Základné prostredie softvérového MIDI sequncera 12
4.1 K ey Editor 12
4.2 D rum Editor 13
4.3 Score Editor 14
4.4 L ist Editor 16
5/ Tvorby hudobného projektu s použitím MIDI sequencera 17
5.1 Hudobný zápis a hudobný záznam 17
5.2 MIDI event 18
5.3 Základné fázy tvorby MIDI projektu 18
5.3.1 MIDI záznam 19
5.3.2 E ditácia MIDI záznamu – základné editačné techniky 21
5.3.3 U chovanie MIDI záznamu 25
6/ Prostredie softvéru cubase 26
7/ Tvorba MIDI projektu – praktická ćasť 29
8/ Využitie MIDI sequencingu v rámci študijného zamerania hudba a počítač 30
9/ Testovacia časť – overenie poznatkov 32
10/ Vyhodnotenie testu 52

Autori: 
Mgr. Peter Vlčko
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-469-2
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon IKT v hudobnom vzdelávaní8,91 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: