Mgr. Peter Vlčko

autor/garant

UID: 
Mgr. Peter Vlčko
Priezvisko: 
Vlčko
Autori: 

Mgr. Peter Vlčko

1/ Informačno-komunikačné technológie v hudobnom vzdelávaní 5
2/ MIDI sequencer a jeho možnosti využitia v hudbe 7
3/ MIDI sequencer ako objekt a prostriedok vzdelávacieho procesu 10
4/ Základné prostredie softvérového MIDI sequncera 12
4.1 K ey Editor 12
4.2 D rum Editor 13
4.3 Score Editor 14
4.4 L ist Editor 16
5/ Tvorby hudobného projektu s použitím MIDI sequencera 17
5.1 Hudobný zápis a hudobný záznam 17
5.2 MIDI event 18
5.3 Základné fázy tvorby MIDI projektu 18
5.3.1 MIDI záznam 19

Získať základné vedomosti a zručnosti vo využívaní informačných technológií v hudobnom vzdelávaní, so zameraním na tvorbu hudobných aranžmánov, inštrumentáciu a počítačovú notosadzbu.
Získať základný prehľad o možnostiach využitia IKT v hudobnej teórii.