Formovanie právneho vedomia vychovávateľa

Cieľom učebného zdroja je oboznámiť vychovávateľov so základmi práva a právnych noriem, ktoré im môžu byť v ich práci prospešné. Okrem teoretickej časti obsahuje aj opis modelových situácií, s ktorými sa vychovávateľ môže vo svojej praxi stretnúť a ktoré súvisia s uplatnením práva. V jednotlivých modelových situáciách autori ponúkajú aj návody na využitie podpornej dokumentácie vhodnej na riešenie vzniknutých problémov v pedagogickej praxi.

Autori: 
M. Mikuška, O. Nestorová, J. Verešová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1354-5
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
52s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: