Didaktické tesy vo vyučovaní fyziky

Cieľom publikácie k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov z fyziky je zvyšovať kľúčové kompetencie učiteľov fyziky zamerané na tvorbu didaktických testov, rešpektujúc príslušné profesijné štandardy. Obsahovo je zameraná na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti cieľov a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu, detailne sa zaoberá problematikou didaktických testov, najmä v predmete fyzika.

Autori: 
I. Štefančínová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1114-5
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
58s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Didaktické testy vo vyučovaní fyziky2,53 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: