Demokratické občianstvo v každodennej školskej praxi

Učebný zdroj prezentuje možnosti rozvíjania občianskej kompetencie v konkrétnej edukačnej praxi – u pedagogických zamestnancov a následne prostredníctvom pedagogických zamestnancov aj u žiakov základných a stredných škôl. Sú v ňom deklarované konkrétne metódy a formy práce týkajúce sa schopnosti účinne komunikovať na tému demokratického občianstva. Zároveň ponúka možnosti aplikácie inovačných metód v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu.

Autori: 
K. Vranaiová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0376-8
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: