Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Program umožní účastníkovi vzdelávania získať súbor informácií o technických podmienkach a softvérových možnostiach práce s interaktívnou tabuľou
ActivInspire. Ukáže mu cestu poznania možností využitia inovatívnych metodických postupov a aplikácie nadobudnutých vedomostí a zručnostií vo výchovno – vzdelávacej činnosti prostredníctvom interaktívnej tabule.

Číslo akreditácie: 
749/2012 - KV