Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej tvorby

Vzdelávací program je svojím obsahom zameraný na rozvoj výtvarných kompetencií učiteľa predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktoré vychádzajú z profesijných štandardov učiteľa.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1073/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: