Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v ZŠ

Publikácia Dopravná výchova v praxi ponúka pedagogickým zamestnancom rôzne inšpirácie a námety z oblasti dopravnej výchovy využiteľné v edukačnom procese, ktoré sú vhodné pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. Predstavuje učebný zdroj v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Autori: 
J. Bernát
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1175-6
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: