Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e

Jedným z prístupov, ktorý umožňuje dosiahnuť uvedené ciele, volí metódy orientované na žiaka a podčiarkuje individualizovaný prístup k žiakom, je integrované vyučovanie obsahu a jazyka, známe ako CLIL (Content and Language Integrated Learning).

CLIL integruje vyučovanie cudzieho jazyka a vyučovanie predmetu (napr. chémie, fyziky, dejepisu alebo hudobnej výchovy a pod.), povedané inými slovami – vybraný predmet alebo jeho časť sa žiaci učia prostredníctvom cieľového jazyka. Kombinácia predmetov a jazyka dáva žiakom možnosť lepšie sa pripraviť na život v zjednotenej Európe, v ktorej je mobilita pracovníkov a študentov čoraz väčšou samozrejmosťou a mala by byť dosiahnuteľná pre každého občana Európy.

Autori: 
PaedDr. Danica Gondová, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-480-7
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e1,75 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: