Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe

Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie. Cieľom učebného zdroja je vymedziť kľúčové pojmy súvisiace s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie aplikovaného výskumu, opísať možnosti realizácie pedagogickej diagnostiky a problematiku pedagogického skúmania v súčasnej pedagogickej vede a na konkrétnych ukážkach uplatniť akčný výskum v edukačnom procese na úrovni triedy.

Autori: 
D. Bačová, M. Rychnavská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1157-6
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
30s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Tvorba portfólia