Zvieratá žijúce v našom prostredí 3. časť

Súbor pracovných listov je rozdelený na tri časti. Prvá je zameraná na voľne žijúce zvieratá v našom prostredí, druhá časť na domáce zvieratá a tretia obsahuje úlohy na utvrdenie a reprodukciu učiva. Autorka  použila vlastné kreslené obrázky zvierat, ktoré zobrazujú ich reálnu podobu. Súbor pracovných listov má široké využitie ako celok alebo jednotlivo (napr. omaľovanky, zábavné úlohy, tajničky, osemsmerovky, prešmyčky, pexeso, motivačnú odmenu za splnenie daných úloh).  Pracovné listy je možné využiť aj prostredníctvom IKT. Žiak pri realizácii práce s vytvorenými pracovnými listami môže okrem plnenia základných úloh iniciatívne dotvárať tu použité výtvarné prvky. Okrem poznávacej úlohy, ktorú zabezpečuje obrázok a ilustrácia, môže tento výtvarný prvok vychovávať žiaka aj k hodnoteniu výtvarného prejavu. V jednotlivých úlohách je zastúpená aj kreatívna zložka, pri ktorej žiaci aktívne pracujú a tvorivým spôsobom uplatňujú vlastnú iniciatívu, fantáziu a kreativitu.

Autori: 
Filipová Mária, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
12s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: