Zvedavý Kolombus - pracovné listy 3. časť

Autorka ponúka pracovné listy na precvičovanie učiva o hláskach, nácvik písania písmen abecedy, prácu s textom. Jednotlivé pracovné listy obsahujú aj zaujímavé maľované čítanie a následné zadania pre žiakov nultého, príp. prvého ročníka. Úlohy sú koncipované rôznorodo, autorka v nich často uplatňuje medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú učivo o ovocí a zelenine, náradí v záhrade a ročných obdobiach prostredníctvom triedenia, výberu správneho slova, vytvárania dvojíc, otázok a odpovedí.

Autori: 
Matvijová Mária, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
27s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mm_zvedavy_kolombus_3cast.pdf2,24 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: