Život v lese II. časť

Učebný zdroj prezentuje súbor pracovných listov pre ţiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré slúţia na precvičovanie, upevňovanie a systematizáciu vedomostí z tematického celku Ţivot v lese vo voliteľnom predmete BIO-ENVIRO. Je pokračovaním prvej časti a obsahovo je zameraný na ďalšie štyri témy tematického celku. Obsah pracovných listov vychádza z učebných osnov pre daný predmet.

Autori: 
Nôtová Natália. Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon nn_zivot_v_lese_2cast.pdf2,04 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: