Základné vedomosti pravidiel cestnej premávky pre žiakov ZŠ

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na dopravnú výchovu od prvého po štvrtý ročník, ktorá je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou pracovných listov je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke ako cyklistov a chodcov.

Autori: 
Kočanová Anna, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: